Shop

KIN

KIN B5 Mouthwash

500ml
€8.30
KIN

KIN B5 Toothpaste

125ml
€7.10
KIN

KIN Interdental Conical

6 pcs
€5.55
KIN

KIN Interdental Micro

6 pcs
€5.55
KIN

KIN Interdental Mini

6 pcs
€5.55
KIN

KIN Interdental Supermicro

6 pcs
€5.55
KIN

KIN Interdental Ultramicro

6 pcs
€5.55
KIN

KIN Medium Toothbrush

1 pc
€4.10
KIN

KIN Soft Toothbrush

1 pc
€4.10
KIN

KIN Toothbrush Extra Soft

1 pc
€4.10